Digitala kurser

Kommunikationskurs för pedagoger i skolvärlden

 

 

En av lärarnas största och viktigaste redskap för att deras elever ska nå sina mål är lärarens förmåga att kommunicera så att hon/han når fram till respektive elev.

I den här utbildningen kommer du att:

  • bli mer medveten om hur du själv kommunicerar
  • lära dig mer om olika sätt att kommunicera
  • lära dig förstå vad det är som gör att du lyckas så bra med en del elever och inte med andra
  • få redskap som gör att du i mycket större utsträckning har möjlighet att nå de elever du inte lyckas med idag
  • få kunskap i om hur du kan styra din kommunikation med både elever, kollegor och föräldrar och därmed skapa både bättre resultat, samarbeten och förståelse.

Efter den här kursen så kommer du ha en större kunskap och förståelse om kommunikationens betydelse i klassrummet, både till helklass och till enskilda individer. Du kommer även ha större möjlighet att nå fram med ditt budskap både till kollegor och föräldrar.

 

Kursupplägg

Genom miniföreläsningar (filmer) och tillhörande uppgifter lotsas du till ökad kunskap och förståelse i kommunikation. Allt eftersom du steg för steg ökar dina kunskaper får du även uppgifter att prova i klassrummet för att utveckla din kommunikation med eleverna. Allt sker helt på webben. Möjlighet att diskutera dina nya kunskaper och utmaningar i och med detta tillsammans med andra kursdeltagare samt Bodil kommer att finnas i en sluten grupp via Facebook under kurstiden.

Pris:600kr inkl. moms
Pilotkurs: 200kr inkl. moms.

Bokar din plats gör du här.